ADEMHALING

In deze module wordt aandacht besteed aan het uitzuigen van de mond- en keelholte, endo-tracheaal uitzuigen en het verzorgen van een tracheostoma In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat benauwdheid een enorme angstige ervaring is voor de cliënt. Het is dan ook belangrijk om als hulpverlener snel een effectief op te treden. Enerzijds kan de oorzaak liggen in het feit dat slijm e.d. de mond- en keelholte gedeeltelijk blokkeren. Anderzijds kan het onderliggend lijden de oorzaak zijn dat er een zuurstofgebrek opgetreden is die verholpen (geheel of gedeeltelijk) kan worden door middel van het toedienen van zuurstof.

Voor het aanleren van de vaardigheden zijn de protocollen uit de eigen instelling als uitgangspunt genomen.

In hoofdstuk 1 van deze module worden vanuit de algemene doelstelling leerdoelen geformuleerd die zijn gericht op het verpleegtechnisch handelen en op de theoretische achtergronden van deze vaardigheden.

In hoofdstuk 2 komt module-organisatie aan bod en de plaats van deze module in de totale scholing ver pleegtechnische vaardigheden. U zult tevens aantreffen wat er van u aan studie-activiteiten wordt verwacht.

In hoofdstuk 3 wordt in het kort enige theoretische achtergrond informatie gegeven m.b.t. de vaardig he(i)d(en).

In hoofdstuk 4 komen de vaardigheidsprotocollen die betrekking hebben op de verpleegtechnische vaardighe den aan de orde en wordt aandacht besteedt aan het hoe en waarom van de vaardigheid.

In hoofdstuk 5 vindt u een observatielijst waarmee stapsgewijs de uitvoering van de vaardigheid kan worden geobserveerd en beoordeeld.

Doelstelling vaardigheid verzorgen van een tracheostoma

De cursist is in staat zelfstandig en overeenkomstig het aangereikte vaardigheidsprotocol een tracheostoma te verzorgen.

Leerdoelen theoretische componenten van de vaardigheid

De cursist is in staat:

 1. te verwoorden wat het doel en de indicaties zijn van een tracheostoma
 2. de anatomie en fysiologie van het ademhalingsapparaat te benoemen
 3. te verwoorden welke ademhalingspatronen te onderscheiden zijn
 4. de keuze voor de benodigde materialen te verantwoorden.
 5. te benoemen waarom de handeling volgens protocol dient te worden uitgevoerd.

Leerdoelen voor het verpleegtechnisch handelen

De cursist is in staat:

 1. de benodigdheden voor het verzorgen van een tracheostoma te benoemen.
 2. in een oefensituatie een tracheostoma te verzorgen bij een fantoom.
 3. de controles te verrichten voor en nadat een tracheostoma is verzorgd.

Doelstelling vaardigheid uitzuigen mond- keelholte en endo-tracheaal uitzuigen

De cursist is in staat zelfstandig en overeenkomstig het aangereikte vaardigheidsprotocol de mond- keelholte en de bovenste luchtwegen bij een cliënt uitzuigen.

Leerdoelen theoretische componenten van de vaardigheid:

De cursist is in staat:

 1. te verwoorden wat het doel en de indicaties zijn van het uitzuigen.
 2. te benoemen waarom bepaalde medicamenten gegeven kunnen worden.
 3. uitleg te geven over mogelijke complicaties die kunnen ontstaan bij het uitzuigen.
 4. de keuze voor de benodigde materialen te verantwoorden.
 5. te benoemen waarom de handeling volgens protocol dient te worden uitgevoerd.

Leerdoelen voor het verpleegtechnisch handelen

De cursist is in staat:

 1. de benodigdheden voor het endo-tracheaal uitzuigen en het uitzuigen van de mond- keelholte klaar te zetten.
 2. endo-tracheaal uitzuigen en het uitzuigen van mond- en keelholte uit te voeren in een oefensituatie op een pop.
 3. de controles te verrichten voor en nadat endo-tracheaal en mond- en keelholte uitgezogen zijn.

Doelstelling vaardigheid toedienen van zuurstof

De cursist is in staat zelfstandig en overeenkomstig het aangereikte vaardigheidsprotocol zuurstof toe te dienen.

Leerdoelen theoretische componenten van de vaardigheid

De cursist is in staat:

 1. te verwoorden wat het doel en de indicaties zijn van het toedienen van zuurstof en van de verschillende wijze van toediening.
 2. de anatomie en fysiologie van het ademhalingsapparaat te benoemen.
 3. te verwoorden welke ademhalingspatronen te onderscheiden zijn.
 4. de keuze voor de benodigde materialen te verantwoorden.
 5. te benoemen waarom de handeling volgens protocol dient te worden uitgevoerd.

Leerdoelen voor het verpleegtechnisch handelen

De cursist is in staat:

 1. de benodigdheden voor het toedienen van zuurstof.
 2. in een oefensituatie zuurstof toe te dienen op een fantoom.
 3. de controles te verrichten voor en nadat zuurstof gegeven is.

Contactgegevens

Cadran
Blazoen 14
5081 PT Hilvarenbeek
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel. +31 625064446
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contact

 • Cadran
 • Blazoen 14
 • 5081 PT Hilvarenbeek
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Tel. +31 625064446
Copyright © cadran.org | Website gerealiseerd door: 
Van Laarhoven Websites