Skip to main content
photo-1536659364940-bb9df150aaf5-72110118 EHBO | Cadran

EHBO

CURSUS SPOEDEISENDE HULPVERLENING

Doelstelling

Na afloop van de training is de deelnemer in staat:

 • op de juiste wijze de diagnose te stellen van een circulatiestilstand / ademstilstand
 • na het stellen van de diagnose adequaat te handelen door op de juiste wijze te reanimeren,
 • adequaat op te treden bij verslikking en of verstikking,
 • op de juiste wijze een slachtoffer in stabiele zijligging te leggen,
 • op de juiste wijze een slachtoffer te verplaatsen,
 • eerste hulp te verlenen bij (slag)aderlijke bloedingen,
 • eerste hulp te verlenen bij brandwonden,
 • eerste hulp te verlenen bij botbreuken.

Cursusinhoud

 • Inleiding
 • Theoretische uiteenzetting
 • Definities
 • Begripsverklaring
 • Symptomatologie
 • Diagnostiek
 • Methodiek:
  • elementaire reanimatiehandelingen
  • uitwendige hartmassage
  • kunstmatige beademing
 • Demonstratie beademing en hartmassage
 • Oefenen vaardigheden (subgroepen)
 • Nabespreking
 • Evaluatie cursus
 • Toetsing optioneel

De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten.

Opbouw eerste bijeenkomst:

 • Elementaire reanimatie
 • theoretische achtergrond informatie m.b.v. sheets
 • hand-out van de sheets, waarbij aantekeningen kunnen worden gemaakt
 • gelegenheid tot het stellen van vragen,
 • Practicum m.b.v. een oefenpop, waarbij via een display zichtbaar wordt wat en hoe de handeling is uitgevoerd,
 • Er wordt steeds met tweeën tegelijk geoefend,
 • Op het laatst middels korte modelinge casus theorie en praktijk gekoppeld

Opbouw tweede bijeenkomst:

 • Elementaire reanimatie/flauwte/verslikking/verstikking
 • korte herhaling theorie, op verzoek extra uitleg over bepaalde onderdelen
 • gelegenheid tot het stellen van vragen
 • practicum m.b.v. oefenpop
 • Op het laatst middels korte mondelinge casus theorie en praktijk gekoppeld.

Opbouw derde bijeenkomst

 • Bloedingen/wonden/botbreuken
 • theoretisch achtergrondinformatie m.b.v sheets
 • het stellen van een globale? diagnose
 • gelegenheid tot het stellen van vragen
 • practicum m.b.v verbandmiddelen en fantomen

Toetsing

De toetsing bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte.

Het theoretische gedeelte bestaat uit een 25-tal multiple-choice vragen.

De toetsing van de vaardigheden vindt plaats aan de hand van deze analyseschema's.

Bij een onvoldoende resultaat op beide of één van beide onderdelen volgt een herkansing.

Bij voldoende resultaat en een aanwezigheidspercentage van 100% ontvangt de cursist een certificaat.

Kwalificaties docenten

De leergebieden of delen hiervan worden gedoceerd door personen die vakbekwaam zijn ten aanzien van hun leergebied, respectievelijk hun werkterrein.

Van de docenten mag tevens verwacht worden dat zij beschikken over ervaring en affiniteit met het betreffende veld.

Werkwijze

Middels onderwijsleergesprekken wordt de theoretisch basis gelegd.

Demonstratie en oefening van de vaardigheden vinden daarna plaats op locatie.

Wanneer de uitvoering van een vaardigheid aan alle, vooraf gestelde, criteria voldaan heeft wordt een certificaat afgegeven.

Cursusduur

De cursus bestaat:

- 3 dagdelen van 3 lesuren.

toetsing theorie en vaardigheden

Locatie en data

De cursus wordt op locatie gegeven en de data worden in gezamenlijk overleg vastgesteld.

Contactgegevens

Cadran
Blazoen 14
5081 PT Hilvarenbeek
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel. +31 625064446