Skip to main content
leertrajecten-7ff41227 Helpende + | Cadran

HELPENDE +

Scholingsprogramma

Zorgmedewerkers met een Helpende diploma kunnen door het volgen van een scholingstraject hun kennis en vaardigheden/bevoegdheden uitbreiden door het volgen van scholingsprogramma’s. Het gaat om de scholingen

• Helpende Zorg en Welzijn Plus
• Helpende Zorg en Welzijn Plus Extra

De zorgmedewerker kan er ook voor kiezen eerst de scholing Helpende Zorg en Welzijn Plus te volgen en daarna nog de aanvullende modules van de scholing Helpende Zorg en Welzijn Plus Extra.

Resultaat scholingen

Helpende Zorg en Welzijn Plus

Door het volgen van deze scholing is de beginnend beroepsbeoefenaar bevoegd in eenvoudige verzorgende vaardigheden die in het werkveld van zorg en welzijn veel gevraagd worden.

Zij kan werken volgens protocollen die bijvoorbeeld een rol spelen bij het verzamelen van gegevens via meten van de pols en temperatuur, het toedienen van medicatie, het druppelen van ogen, oren of neus van de cliënt en het aan- en uittrekken van steunkousen.

De beginnend beroepsbeoefenaar kan afwijkingen bij de cliënt signaleren en daar adequaat mee omgaan en handelen in acute situaties. Zij weet waartoe ze zelf bevoegd is en wanneer ze de expertise van andere deskundigen moet inroepen.

Helpende Zorg en Welzijn Plus Extra

Het certificaat Helpende Plus Extra geeft meerwaarde aan de kwalificatie Helpende Plus Zorg en Welzijn. Er is aantoonbaar gewerkt aan kwaliteit en deskundigheid en verdieping in kennis. Na het behalen van dit certificaat sluit de doorstroom naar de Verzorgende-ig opleiding naadloos aan.

Uitgangspunten

Het scholingsprogramma gaat uit van het volgende

• De deelnemers werken en leren binnen de context van hun organisatie en de rol die zij daarin vervullen.

• De omgeving van de deelnemers heeft zicht op hoe de deelnemer in het verleden, heden en toekomst het gewenste gedrag laat zien en welk effect dat oplevert. Daarom is (voortdurend) geven van feedback vanuit de organisatie essentieel voor de ontwikkeling en het leren van de deelnemer.

• Kennis in noodzakelijk maar beklijft het beste door er actief mee aan de slag te gaan en het toepassen in de beroepspraktijk.

Opbouw scholingen

De scholingen bestaan uit de volgende drie pijlers:

• Voorbereiden. Voorafgaand aan de trainingen oriënteert de deelnemer zich op de onderwerpen door de bijbehorende achtergrondinformatie en/of readers door te nemen. Soms moet een praktijkopdracht gemaakt worden voorafgaand aan de training.

• Uitvoeren en maken van praktijkopdrachten. Gedurende de scholingsperiode krijgt de deelnemer praktijkopdrachten. Dit zijn opdrachten die inzicht geven hoe relevante onderwerpen terug komen in de praktijk. Deze opdrachten worden beoordeeld aan de hand van vooraf vastgestelde beoordelingscriteria door de beroepspraktijk.

• Volgen van trainingsdagen. Per module volgt de deelnemer de face-to face die één of twee dagdelen duurt. De trainingen zijn praktisch verdiepend en interactief. Een dagdeel duurt 4 uur. De deelnemer bereidt de trainingen voor door het verzamelen van vragen en soms door het maken van voorbereidende (praktijk)opdrachten.

Afronding scholing

Per module staat aangegeven op welke wijze de deelnemer de module afrondt. Soms zal dit met een toets zijn, soms de (praktijk)opdracht of de actieve aanwezigheid tijdens de training. De cesuur van de beoordelingen is: goed, voldoende of onvoldoende.

De deelnemer is tijdens alle trainingsdagen aanwezig.

Eindbeoordeling

De eindbeoordeling is een optelsom van de volgende onderdelen

• Onvoldoende: één of meer modules zijn met een onvoldoende beoordeeld.

• Voldoende: geen module is met een onvoldoende beoordeeld.

• Goed: geen module is onvoldoende beoordeeld en de heft of meer modules zijn met een goed beoordeeld.

Herkansing

De deelnemer krijgt na overleg met de organisatie éénmaal de kans om het moduleonderdeel te verbeteren en/of in te halen.

Certificaat

De deelnemer behaald een certificaat als alle onderdelen met tenminste een voldoende of goed zijn beoordeeld

Contactgegevens

Cadran
Blazoen 14
5081 PT Hilvarenbeek
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel. +31 625064446