Skip to main content
photo-1600880292089-90a7e086ee0c-a0be2582 Verzorgende naar Niveau IG | Cadran

Verzorgende naar niveau IG

Scholingsprogramma Verzorgende-ig

Zorgmedewerkers met een verzorgende diploma kunnen door het volgen van een scholingstraject hun kennis en vaardigheden/bevoegdheden opfrissen en/of uitbreiden door het volgen van het scholingsprogramma voor Verzorgende-ig.

Door het volgen van het scholingsprogramma krijg je inzicht in de volgende onderwerpen en verpleegtechnische handelingen (VTH) die als volgt geclusterd zijn:

1. Wet- en regelgeving, medicatie en verpleegkundig rekenen.

2. ABCDE methode, EWS en SBARr, reanimatie, hartfalen.

3. Zuurstof toedienen, tracheacanule en tracheostoma verzorgen, COPD, Astma.

4. Diabetes Mellitus, insulinepen hanteren, injecteren im / sc.

5. Katheteriseren M/V, suprapubische kathether verzorgen, blaas- en katheterspoelen.

6. Maagsonde verzorgen, sondevoeding toedienen, stoma zorg.

7. ACT zwachtelen.

8. Wondzorg basis.

9. Complexe wondzorg.

Je krijgt achtergrondinformatie en tijdens de trainingen praktische handvatten en oefeningen. Je kan de opgedane kennis inzetten in de dagelijkse beroepspraktijk.

Uitgangspunten

Het scholingsprogramma gaat uit van het volgende

• De deelnemers werken en leren binnen de context van hun organisatie en de rol die zij daarin vervullen.

• De omgeving van de deelnemers heeft zicht op hoe de deelnemer in het verleden, heden en toekomst het gewenste gedrag laat zien en welk effect dat oplevert. Daarom is (voortdurend) geven van feedback vanuit de organisatie essentieel voor de ontwikkeling en het leren van de deelnemer.

• Kennis in noodzakelijk maar beklijft het beste door er actief mee aan de slag te gaan en het toepassen in de beroepspraktijk.

Opbouw scholing

De scholingen bestaan uit de volgende drie pijlers:

• Voorbereiden. Voorafgaand aan de trainingen oriënteert de deelnemer zich op de onderwerpen door de bijbehorende achtergrondinformatie en/of readers door te nemen. Soms moet een praktijkopdracht gemaakt worden voorafgaand aan de training.

• Uitvoeren en maken van praktijkopdrachten. Gedurende de scholingsperiode krijgt de deelnemer praktijkopdrachten. Dit zijn opdrachten die inzicht geven hoe relevante onderwerpen terug komen in de praktijk. Deze opdrachten worden beoordeeld aan de hand van vooraf vastgestelde beoordelingscriteria door de beroepspraktijk.

• Volgen van trainingsdagen. Per module volgt de deelnemer de face-to face die één of twee dagdelen duurt. De trainingen zijn praktisch verdiepend en interactief. Een dagdeel duurt 4 uur. De deelnemer bereidt de trainingen voor door het verzamelen van vragen en soms door het maken van voorbereidende (praktijk)opdrachten.

Afronding scholing

Per module staat aangegeven op welke wijze de deelnemer de module afrondt. Soms zal dit met een toets zijn, soms de (praktijk)opdracht of de actieve aanwezigheid tijdens de training. De cesuur van de beoordelingen is: goed, voldoende of onvoldoende. De deelnemer is tijdens alle trainingsdagen aanwezig.

Eindbeoordeling

De eindbeoordeling is een optelsom van de volgende onderdelen

• Onvoldoende: één of meer modules zijn met een onvoldoende beoordeeld.

• Voldoende: geen module is met een onvoldoende beoordeeld.

• Goed: geen module is onvoldoende beoordeeld en de helft of meer modules zijn met een goed beoordeeld.

Herkansing

De deelnemer krijgt na overleg met de organisatie éénmaal de kans om het moduleonderdeel te verbeteren en/of in te halen.

Certificaat

De deelnemer behaald een certificaat als alle onderdelen met tenminste een voldoende of goed zijn beoordeeld.

Binnen alle modules wordt aandacht besteed aan:

✓ Het werken volgens protocollen binnen de organisatie.

✓ Op een adequate manier signaleren en rapporteren.

✓ Stimuleren van de zelfredzaamheid.

✓ Omgaan met dilemma’s en “wat als” vragen die gerelateerd zijn aan het onderwerp.

Toelichting programmaonderdelen

Uitleg programmaonderdelen voor de deelnemer:

Voorbereiden en praktijkopdrachten maken

Door je voor te bereiden en je in het onderwerp te verdiepen haal je meer uit de training en heb je er meer baat bij en plezier van. Je bereidt je voor door het maken van de bijbehorende praktische opdrachten en/of lezen van achtergrondinformatie. Je wordt uitgedaagd je te verdiepen in jezelf en je eigen werkomgeving. Neem vragen mee naar de training.

Achtergrondinformatie en readers

De aangegeven achtergrondinformatie en readers geven je de kennis die nodig is om het handelen te kunnen begrijpen en te verantwoorden. Door kennis signaleer, observeer en handel je bewust en kun je beter en verantwoord inspelen op situaties.

Trainingen

De praktische en deels vraag gestuurde training geeft verdieping en inzicht in eigen kennis en ervaringen. In een veilige omgeving kun je oefenen door herkenbare situaties te bespreken en eventueel na te spelen. De training is verdeeld in dagdelen van vier uur.

De training is praktisch, verdiepend en interactief. Tijdens de training is aandacht voor

• het bespreken van de eigen ervaringen over de onderwerpen;

• het bespreken vragen over de inhoud readers;

• het behandelen van casuïstiek, ook door middel van rollenspellen.

Digitale toetsen

Er zijn onderdelen waarbij je door het maken van een digitale toets laat zien dat je de meest essentiële kennis beheerst. Hiervoor krijg je toegang tot een digitale leeromgeving. De beide toetsen mag je maken op een door jou gekozen tijdstip en kun je eenmaal herkansen

Contactgegevens

Cadran
Blazoen 14
5081 PT Hilvarenbeek
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel. +31 625064446