Skip to main content
photo-1523246224990-496e9a19113a-d642671f Basis Omgang Medicatie | Cadran

Basis Omgang Medicatie

Je hoeft geen arts, verpleegkundige of verzorgende te zijn om medicatie te mogen verstrekken aan cliënten. Sociaal agogisch werkers bijvoorbeeld, mogen onder bepaalde voorwaarden ook medicatie verstrekken Belangrijk is dan dat je vaardig wordt in het verantwoord verstrekken van medicatie. Deze reader gaat in op de verschillende stappen die je tegenkomt in het proces van medicatietoediening en geeft je meer kennis en inzicht ten aanzien van medicijnen die veel voorgeschreven worden in de praktijk.

Voor wie?

Deze reader is bedoeld voor zorgverleners die verantwoordelijkheden hebben bij het toedienen, begeleiden en ondersteunen van cliënten bij het gebruik van medicatie. In deze module is zoveel mogelijk gekozen voor de neutrale term ‘zorgverlener’, wat staat voor de verschillende beroepsgroepen binnen de zorg.

Waarom?

Wanneer het medicatieproces niet goed verloopt kan dit grote gevolgen hebben. In de eerste plaats voor de cliënt maar ook voor jezelf. Bij het toedienen van medicijnen alleen al is het van belang dat de juiste cliënt, de juiste medicatie geeft, op het juiste tijdstip, in de juiste dosering en volgens de juiste toedieningswijze.

Wat kan ik verwachten?

In de reader wordt eerst ingegaan op de basis; de wet- en regelgeving, het kader waarin je medicijnen mag delen en toedienen. Daarna vind je informatie over medicijnen en de werkingsprincipes, taken rondom medicatietoediening en de rollen in de medicatieketen. De meest gebuikte groepen geneesmiddelen worden uitgelegd, de werking van medicijnen en ander praktisch bruikbare informatie. Tot slot wordt ingegaan op enkele vaak voorkomende ziektebeelden, waarbij juiste medicatietoediening essentieel is.

Wat moet ik weten?

Het gaat erom dat je begrijpt wat je doet en dit kunt uitleggen. Daarnaast moet je de handeling correct uit kunnen voeren. Daarvoor heb je kennis nodig van wettelijke kaders die de criteria vaststellen op grond waarvan medicijnen mogen worden toegediend. Je hebt dus kennis nodig over het medicatieproces, maar ook inhoudelijk over de werking medicijnen.

Over wie gaat het?

Waar de term cliënt wordt gebruikt kan ook ‘bewoner’, ‘zorgvrager’ of ‘patiënt’ worden gelezen.

Wat nog meer?

Voor het uitvoeren van de handelingen is het belangrijk dat je kennis hebt van je eigen bevoegdheden en bekwaamheden. Voor het uitvoeren van specifieke handelingen zijn de afspraken van de eigen instelling over je bevoegdheden leidend.