Skip to main content
photo-1471623378067-4bccc10be22d-72bbdd1d Onze Visie | Cadran

Onze visie

”CADRAN” Is een woord uit de Franse taal en betekent wijzerplaat. In het logo van “CADRAN” komt deze voor op de zonnewijzer. De wijzer staat voor een moment in de tijd. De eisen en wensen van dit tijdsmoment binnen de zorginstellingen, worden vooral bepaald door de wetgeving.

De wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) en de Kwaliteitswet Zorginstellingen zijn vooral bedoeld om de kwaliteit van de hulpverlening enerzijds en de professionalisering van het verpleegkundig/verzorgend beroep anderzijds, te verhogen.

Dit stelt de nodige eisen aan de kennis en kunde van de individuele werker binnen de zorginstelling.

Het rendement van een opleiding is direct afhankelijk van de toepasbaarheid binnen de zorginstelling. “CADRAN” wil dan ook bewerkstelligen, dat een optimaal rendement behaald kan worden uit de verschillende opleidingen c.q. trainingen die zij aanbiedt. Dit kan gerealiseerd worden door het op maat aanbieden van de opleidingen.

“CADRAN” is een opleidingsinstituut dat, werkt met behoud van de organisatiecultuur, zoals deze aanwezig is binnen de zorginstelling waarvoor de scholing ontwikkeld wordt. Dit betekent dat onze voorkeur uitgaat naar het aanbieden van in-company cursussen .

Na inventarisatie van de scholingsbehoefte, vindt een koppeling plaats van opleiding en competentieontwikkeling; welke specifieke scholing hebben groepen en/of personen nodig, gelet op de reeds aanwezige kwalificaties.

De cursist staat centraal in de onderwijs-situatie. Er wordt naar gestreefd, dat de docent zich zo snel mogelijk overbodig maakt. Hierbij dient de continuïteit van het leerproces gewaarborgd te blijven.

Leren vindt bij voorkeur plaats in zo nauw mogelijke relatie met de praktijk.

Centraal in het leren staat enerzijds de groei naar beroepsverantwoordelijkheid en anderzijds aansprakelijkheid ten aanzien van de verpleegsituatie binnen de zorginstelling.

De cursist is gedurende de scholing zelf verantwoordelijk voor zijn/haar leerproces.