Zorgdossier

De instructie zal uit de volgende onderdelen bestaan;

 • Inleiding zorgvisie
 • “Wetten der verandering”
 • Het zorgplan;
 • verpleegprobleem,
 • doelstelling,
 • interventie,
 • evaluatie
 • Het zorgdossier;
 • doelstelling gebruik verschillende formulieren
 • Rapportage
 • Casuïstieken, in teams uitwerken van de een casus m.b.v. het zorgdossier
 • Nabespreking
 • Evaluatie

Tweede dagdeel met inzicht krijgen in complexiteit van zorg m.b.v. gaming

Items als;

 • visie,
 • kwaliteit van zorg,
 • mogelijkheden,
 • benaderingswijze

vormen de invalshoeken voor het bespreken van casuïstieken. Eerst vormt zich de cursist een zelfbeeld m.b.v. deze items. Hierna een kwaliteitsronde door er een intercollegiale toetsing .

Doel van deze bijeenkomsten is een totaal beeld van de professionele zorg te krijgen en hun eigen rol daarin.

Voor deze bijeenkomsten zijn er twee docenten voor instructie en begeleiding van de groep.

Duur:

De instructie bestaat uit een bijeenkomst van 4 uur

Inzicht krijgen in complexiteit van zorg , 4 uur

Groepsgrootte

Wij gaan uit van een groepsgrootte van maximaal 14 cursisten

Lokatie en data

De instructie wordt incompany gegeven en de data worden in gezamenlijk overleg vastgesteld.

De kosten zijn € 680,00 per dagdeel en dienen dertig dagen voor aanvang van de instructie te zijn overgemaakt op de rekening van Cadran

Betaling en annulering

Bij annulering van de instructie 30 tot 15 dagen voor aanvang van de instructie : 60% restitutie , 14 tot 8 dagen voor aanvang van de instructie: 40% restitutie en bij 7 dagen tot de dag voor aanvang van de instructie: 20% restitutie . Bij annulering op de dag van aanvang van de instructie bent u het volledige cursusgeld verschuldigd.