Basic Life Support

CURSUS ELEMENTAIRE REANIMATIE

Doelstelling

De cursus heeft tot doel de beroepsbeoefenaar in staat te stellen de nodige kennis, inzichten, vaardigheden en beroepshouding te verwerven zodat hij in staat is de elementaire reanimatietechnieken toe te passen.

Cursusinhoud

 • Inleiding
 • Theoretische uiteenzetting
 • Definities
 • Begripsverklaring
 • Symptomatologie
 • Diagnostiek
 • Methodiek:
  • elementaire reanimatiehandelingen
  • uitwendige hartmassage
  • kunstmatige beademing
 • Demonstratie beademing en hartmassage
 • Oefenen vaardigheden (subgroepen)
 • Nabespreking
 • Evaluatie cursus

Kwalificaties docenten

De leergebieden of delen hiervan worden gedoceerd door personen die vakbekwaam zijn ten aanzien van hun leergebied, respectievelijk hun werkterrein.

Van de docenten mag tevens verwacht worden dat zij beschikken over ervaring en affiniteit met het betreffende veld in de gezondheidszorg.

Werkwijze

Middels onderwijsleer gesprekken wordt de theoretisch basis gelegd.

Demonstratie en oefening van de vaardigheden vinden daarna plaats op locatie.

Wanneer de uitvoering van een vaardigheid aan alle, vooraf gestelde, criteria voldaan heeft wordt een certificaat afgegeven.

Cursusduur

De cursus bestaat voor niet aan de zorg gerelateerd personeel uit 2 dagdelen van 3 lesuren.

Voor reeds ervaren bedrijfshulpverleners of mensen uit de zorg, verzorgen wij een cursus die uit

1 dagdeel van 3 lesuren bestaat.

Er is een aanwezigheidsverplichting van 100% vereist voor het deelnamecertificaat.

Kosten

Uitgaande van groepen van 10 tot en met 14 cursisten bedragen de kosten in totaal € 650,00 per dagdeel.

Dienen 14 dagen voorafgaande aan de start van de cursus aan Cadran te zijn overgemaakt

Locatie en data

De cursus wordt op locatie gegeven en de data worden in gezamenlijk overleg vastgesteld.

Betaling en annulering

De totale kosten worden aan Cadran overgemaakt.

Bij annulering van de cursus 30 tot 15 dagen voor aanvang van de cursusovereenkomst: 60% restitutie van het cursusgeld, 14 tot 8 dagen voor aanvang van de cursus: 40% restitutie van het cursusgeld en bij 7 dagen tot de dag voor aanvang van de cursus: 20% restitutie van het cursusgeld. Bij annulering op de dag van aanvang van de cursus bent u het volledige cursusgeld verschuldigd.