Beleidsvorming

MANAGEMENTTRAININGEN

“CADRAN” heeft managementtrainingen ontwikkelt die gericht zijn om inzicht te krijg in het eigen functioneren, visie, communicatie en beleidsontwikkeling.

De moderne manager moet inzicht hebben in situaties op alle niveaus. Daarnaast is kennis van eigen kunnen essentieel om met die specifieke vragen en problemen om te gaan. “CADRAN” werkt met games en simulatie om zowel het inzicht in de situatie en ook inzicht in eigen competenties te vergroten.

De werkwijze

Het is een combinatie van factoren die tot bepaalde problematieken en/of bepaalde oplossingen leiden.

In het intakegesprek wordt een beeld gevormd van de problematiek waarna voor een gezamenlijke aanpak wordt gekozen.

“CADRAN” gaat uit van de reeds aanwezige kennis en kunde die door de aangeboden structuur optimaal benut kunnen worden. Deze specifiek kennis en kunde is direct toepasbaar bij het maken van plannen en het creëren van oplossingen of visies. Ook kiest “CADRAN” voor korte interventies, daarna kunnen de plannen verder worden ontwikkeld onder begeleiding van het hoger management. Dit garandeert dat de resultaten passen binnen de structuur en cultuur van de organisatie.

Begeleiding van trainingen

“CADRAN” staat garant dat de begeleiding tijdens de training in handen is van vakkundige mensen. De trainers zijn intern opgeleid in het omgaan met Gaming en Simulatie.

Kosten

Deze zijn sterk afhankelijk van het af te leggen traject. Nadat het scholings/trainingstraject is vastgesteld wordt een offerte u voorgelegd.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen gelden de algemene leveringsvoorwaarden van CADRAN.

Advies protocollering

De Wet B.I.G. en de Kwaliteitswet vragen om een duidelijke beleidskeuze en tijdschema passend binnen de structuur en cultuur van uw organisatie. Bij de wet B.I.G. biedt het stappenplan van de raad B.I.G. u al een belangrijke leidraad. In samenwerking met “CADRAN”heeft u de mogelijkheid om het stappenplan in het geheel uit te werken gericht op uw organisatie.

Een van de workshops uit het management-programma is direct toepasbaar voor beleids- en planontwikkeling. Dit is de zogenaamde “policy workshop”

Deze workshop die “CADRAN” u aan kan bieden geeft de mogelijkheid om in enkele dagdelen een compleet projectplan te ontwikkelen. Hierbij wordt niet uitgegaan van consensus maar van discensus dit voorkomt eindeloze discussies. Door een kwaliteitsslag komt men tot de beste keuze die op dat moment passend zijn bij uw organisatie, de omgeving en het aanwezige personeel. Dit zal resulteren in een goed plan dat gericht is op praktische uitvoerbaarheid.

Het brede draagvlak draagt zorg voor enthousiaste mensen die aan het plan willen werken.

Een essentieel onderdeel van het stappenplan van de raad B.I.G. is protocollering “CADRAN” biedt u, naast bovenstaande, ook de mogelijkheid voor inhoudelijke advisering bij het samenstellen van deze protocollen.

De ”Policy Workshop” is een prima instrument om visie en het daaruit vloeiende beleid te ontwikkelen.

Doel

De “Policy Workshop” is bedoeld als ondersteuninginstrument voor het maken van strategische beleidsplannen, het wordt ook wel als de besliskoffer aangeduid.

Werkwijze

De “Policy Workshop” biedt een structuur aan waardoor mensen over een bepaald onderwerp moet nadenken, zich uitspreken en een beslissing moeten nemen. Er wordt in twee á drie dagdelen een compleet projectplan gemaakt waarlangs een bepaalde beleidslijn wordt ontwikkeld en verwezenlijkt. De workshop is voor elk niveau toegankelijk het kan zowel op organisatieniveau als op afdelingsniveau.

Het geheel bestaat uit een aantal inventarisatie rondes, een omgevingsanalyse, de SWOT analyse en het strategisch puzzelen. De structuur maakt dat mensen zich niet verliezen in het eindeloos discussiëren maar concrete keuzes moeten maken uit de diverse mogelijkheden. Hierdoor ontstaat een prioriteitenlijst waar aan gewerkt moet worden. De keuzes kan men onder andere baseren op, congruentie, successie en predispositie.

Eindresultaat van het strategisch puzzelen is dat er een nog nader uit te werken beleidsplan ligt. Dit plan kan onder begeleiding van het management worden uitgevoerd.

Trainers

Het proces staat onder begeleiding van trainers di e vakbekwaam zijn ten aanzien van hun leergebied, res pectievelijk hun werkterrein.

De trainers beschikken over ervaring en affiniteit met het betreffende veld in de gezondheidszorg.

Kosten

De kosten van deze workshop is afhankelijk van het aantal deelnemers en het aantal dagdelen wat noodzakelijk is.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen gelden de algemene leveringsvoorwaarden van CADRAN.

Organisatie is in handen van “CADRAN” in samenwerking met MOXA.

Contactgegevens

Cadran
Blazoen 14
5081 PT Hilvarenbeek
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel. +31 625064446
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contact

  • Cadran
  • Blazoen 14
  • 5081 PT Hilvarenbeek
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Tel. +31 625064446
Copyright © cadran.org | Website gerealiseerd door: 
Van Laarhoven Websites