Skip to main content
pexels-photo-1161465-c6c49b0f Train de Trainer | Cadran

Train en trainer

In overleg met u komen wij, na analyse van de scholingsvraag, tot een aanbod.

De training kan uit de volgende onderdelen bestaan;

Dag 1

Tijdens deze dag maken de deelnemers kennis met begeleidingsmethodieken. Tevens wordt stil gestaan bij de mogelijkheden die de werkplek als leeromgeving kan bieden.

 • leren leren/ leerstijlen
 • werkplek als leeromgeving
 • werkplekinstructie
 • gesprekstechnieken; evalueren en beoordelen
 • coaching/ mentorschap

Dag 2

Tijdens deze dag wordt ingegaan wat het begrip reflectie inhoud en hoe dit ingezet kan worden bij werkbegeleiding.

 • In welke richting wil jij jezelf ontwikkelen als werkbegeleider?
  Wat zijn je ideeën over het beroep?
 • Wat zijn de gemaakte en nog te maken keuzes?
  Hoe verloopt de aanpak en planning van de werkbegeleiding?
  Wat is er geleerd en wat wordt nog gemist.
 • Wat heb je geleerd over jezelf?
  Noem hier je sterke en zwakke punten als werkbegeleider.

Dag 3

Tijdens deze dag gaan we aan de slag met intervisie en gebruiken we de incidentmethode om dit verder vorm en inhoud te geven. Verder wordt in gegaan hoe elkaar op een juiste wijze feedback te geven.

Intervisie is een gestructureerde wijze van overleg, waarbinnen via collegiale advisering, gewerkt wordt aan probleem oplossingen. Intervisie betekent: elkaar helpen, steunen of bijstaan. Intervisie is laagdrempelig en een systematische aanpak van werkproblemen, gericht op concrete uitkomsten.

Op collegiale basis elkaar professioneel helpen om tot inzichten te komen, gericht op nieuwe perspectieven en gedragsverandering. Dit proces verloopt resultaatgericht en er wordt rekening gehouden met de persoonlijke ontwikkeling van ieder teamlid.

Dag 4

Door middel van simulatie en het bespreken van kritische situaties worden de aangeleerde vaardigheden verder geoefend.

Kwalificaties docenten

De leergebieden of delen hiervan, worden gedoceerd door personen die vakbekwaam zijn ten aanzien van hun leergebied, respectievelijk hun werkterrein.

Van de docenten mag tevens verwacht worden dat zij beschikken over ervaring en affiniteit met het betreffende veld in de gezondheidszorg.

Voor deze training zullen twee docenten ingezet worden.

Cursusduur

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten/ acht dagdelen

Groepsgrootte

Wij gaan uit van een groepsgrootte van 6 cursisten

Locatie en data

De cursus wordt in-company gegeven en de data worden in gezamenlijk overleg vastgesteld..

Contactgegevens

Cadran
Blazoen 14
5081 PT Hilvarenbeek
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel. +31 625064446